Categories : Nama Bayi Laki Laki

CARI PERLENGKAPAN BAYI MURAH?
Klik ---> www.perlengkapanbayibarulahir.net
 

Nama Bayi 1 (satu) Kata

Aamir    :    Memakmurkan
Aban    :    Perbuatan yang sangat jelas; Anak Utsman bin Affan
Abbad    :    Tekun beribadah
Abbas    :    Singa ; Nama paman Nabi
Abbud    :    Banyak melakukan ibadah; Taat
Abduh    :    Hamba-Nya
Abi    :    Ayah ; Bapak
Abid    :    Ahli ibadah ; Yang taat beribadah
Abidin    :    Orang-orang yang beribadah
Abiyyu    :    Yang mulia jiwanya dan tidak mau tunduk pada kehinaan
Abrar    :    Golongan yang berbuat kebaikan
Abraruzzahidin    :    Kelompok orang zuhud yang paling baik
Abror    :    Kebaikan yang banyak
Abyan    :    Yang bisa menjelaskan secara gamblang dan lancar
Ad- Daruquthni    :    Imam perawi hadist
Adham    :    Hitam; yang lama; belenggu
Ad-ham    :    Tali rantai; Peninggalan kuno
Adib    :    Beradab ; Sastrawan
Adil    :    Adil ; Bijak
Adli    :    Adil
Adnan    :    Nama orang dahulu
Adnan    :    Menetap di satu tempat ; Tempat yang baik ; Penuh kenikmatan
Afdhal    :    Lebih utama
Afi    :    Yang mengampuni
Afif    :    Yang punya harga diri ; Suci ; Mulia
Aflah    :    Lebih sukses
Aflahulmukminin    :    Mukmin yang paling beruntung
Afrah    :    Senang ; Gembira
Ahmad    :    Nama Rasulullah SAW artinya terpuji dan nama yang diberikan sejak awal mulia; Orang yang layak mendapat pujian
Ahnaf    :    Lebih suci
Ahnafussalihin    :    Orang saleh yang mulia
A’id    :    Yang kembali ; Suci
Aiman    :    Kanan
Aisy    :    Yang hidup
Akhal    :    Yang memiliki mata yang berwarna hitam
Akhdan    :    Sahabat
Akif    :    Tekun ; Diam di masjid
Akif    :    Ber’itikaf
Akmal    :    Lebih lengkap (Sempurna)
Akmaluzzuhair    :    Keindahan yang lebih sempurna
Akram    :    Lebih mulia
Al Baihaqi    :    Imam perawi hadist
Ala’    :    Tinggi; Mulia
Alauddin    :    Kemuliaan agama
Alawi    :    Tinggi ; Mulia
Al-Baihaqi    :    Imam perawi hadist
Alfi    :    Seribu ; Beribu-ribu ; Banyak
Ali    :    Mulia ; Tinggi
Alif    :    Lembut ; Baik hati
Alif    :    Yang lemah lembut dan ramah
Alim    :    Ilmuwan ; Cendekiawan ; Pandai
Alimun Hanif    :    Yang pandai dan lurus
Allam    :    Banyak ilmu
Alma’    :    Cerdik ; Pandai
Alma’ Abdillah    :    Kepandaian hamba Allah
Althaf    :    Lebih lembut (hatinya)
Althafuttauhid    :    Ketahuidan yang lembut
Alwan    :    Tinggi; Nama salah seorang raja di Yaman
Aly    :    Mulia; Memiliki kekuasaan yang tinggi; Salah satu dari Asma Allah
Amani    :    Angan-angan
Amani Syarif    :    Cita-cita dan keinginanku mulia
Amanullah    :    Keamanan dari Allah
Amanullah    :    Keamanan dari Alloh
Amin    :    Pemegang amanat
Amin    :    Yang dapat dipercaya; Yang menjaga kasih sayang; Penjaga yang dapat dipercaya
Amir    :    Memakmurkan
Amir    :    Penguasa ; Pemimpin
Amjad    :    Lebih mulia
Amjadussidqi    :    Kebenaran yang mulia
Ammar    :    Kuat imannya; Banyak melakukan sholat dan puasa; Baik pujiannya; Lemah lembut; Nama seorang sahabat (Ammar bin Yasir)
Amru    :    Kehidupan; Agama; Masjid; Nama seorang sahabat (Amru bin Al-Ash)
Amrullah    :    Perintah Allah
Amud    :    Tiang penyangga
Anas    :    Periang ; Mesra ; Baik hati
Anas Ulwanulujab    :    Yang mesra dan yang tinggi keajaibannya
Andalib    :    Burung kedasih
Anis    :    Teman ; Ramah ; Baik hati
Anis    :    Ramah tamah dalam pergaulan
Anjab    :    Lebih utama dan lebih bernilai
An-Nasa’i    :    Imam perawi hadist
Anshar    :    Kaum Anshar sahabat Nabi SAW
Antar    :    Berani dalam peperangan
Anwar    :    Yang memiliki banyak cahaya; baik; lebih jelas
Aqib    :    Balasan yang baik
Aqil    :    Yang baik budi; berakal; pandai; bijaksana
Aqqad    :    Pembuat benang; Kancing; Penjual kancing; Orang yang banyak melakukan perjanjian
Arab    :    Air yang jernih dan banyak; Bangsa Arab
Araby    :    Satu orang Arab; Yang dinisbatkan kepada Arab
Arafah    :    Hari kesembilan dari Dzul-hijjah, saat dilaksanakan wukuf
Arafat    :    (Jama’ dari Arafah) Gunung di dekat Makkah, Tempat dilaksanakannya manasik haji. Dikatakan begitu karena ada yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa berta’aruf (saling mengenal) di tempat itu.
Arhab    :    Memanjakan
Arhab    :    Lebih besar dan lebih luas
Arhaburrizqi    :    Rezeki yang lebih luas
Arib    :    Yang pandai
Arib    :    Yang memiliki ilmu pengetahuan dan berakal
Arif    :    Yang bijak ; Mengetahui ; Yang pandai
Arif    :    Arif bijaksana; sabar
Arij    :    Wangi
Ariq    :    Baik budi; Mulia asalnya
Arkan    :    Kemuliaan; Tiang penyangga; Unsur (jama’ dari rukn)
Arsalan    :    Nama tokoh seorang muslim
Arsalan    :    Nama seorang tokoh Islam
Arwa    :    Pemandangan indah
Asad    :    Singa
Asad    :    Binatang buas yang sangat kuat dan paling disegani; Nama seorang penakluk muslim Asad bin Al-Furat
As’ad    :    Bahagia
Ashil    :    Yang mempunyai keaslian; Waktu antara maghrib dan isya
Ashim    :    Penjaga yang tulus dan setia
Aslam    :    Lebih selamat ; masuk Islam
Asmar    :    Yang berkulit coklat; tombak; air susu kijang betina
Asyam    :    Pemimpin yang mulia; tinggi, seperti gunung yang tinggi; mancung, seperti hidung mancung
Asyhab    :    Warna putih yang bercampur hitam; Julukan bagi singa
Asyqar    :    Sesuatu yang berwarna merah keemas-emasan
Asyraf    :    Lebih mulia
Asyur    :    Hari kesepuluh bulan Muharram
Asywaq    :    Kerinduan
Atha    :    Rizki; Kebaikan yang diberikan
Athallah    :    Karunia Allah
Athif    :    Belas kasih; orang yang lemah lembut
Athif    :    Belas kasih
Aththar    :    Selalu memakai minyak wangi; Penjual minyak wangi
Aththobarani    :    Imam perawi hadist
Atikulmuqminin    :    Orang yang memerdekakan orang-orang mukminin
Atiq    :    Hamba yang taat ; Patuh ; Mulia
Attirmidzi    :    Imam perawi hadist
At-Tirmidzi    :    Imam perawi hadist
Aufa    :    Lebih tepat ; Lebih setia
Aufassaif    :    Pedang yang lebih cepat
Aun    :    Pertolongan
Aunullah Assajid    :    (anak) Pertolongan Alloh yang selalu bersujud
Aunurrahim Al Ali    :    Pertolongan Allah yang tinggi / mulia
Awwad    :    Pembuat tongkat; Pembuat kecapi
Ayad    :    Sesuatu yang dapat menguatkan atau mengokohkan; Kerumunan orang; Gunung yang tinggi menjulang
Ayyasy    :    Penjual roti; Panjang umur
Azhar    :    Bunga ; Lebih cerah
Aziz    :    Yang perkasa; Kuat; Menang; Raja; Salah satu asma Allah
Azmi    :    Keteguhan hati
Azzam    :    Yang berkemauan kuat ; Teguh pendirian


Nama Bayi 2 (dua) Kata atau Lebih

Abbad Annabhan    :    Orang yang tekun beribadah dan mulia
Abdu Ariqin Halim    :    Hamba yang baik dan suka membantu
Abduh Hubbussyaraf    :    Hamba Alloh yang suka kemuliaan
Abdul Hamdi Syamsil    :    Hamba pujian yang menyeluruh
Abdul Karim Syamil    :    Hamba Alloh yang Maha Mulia dan Menyeluruh

Abdul Khair Atssabit    :    Hamba kebaikan yang konsisten
Abdul Wafi Rajannukman    :    Hamba kesempurnaan ini mengharapkan kenikmatan Alloh
Abdul Wahab Khalaf    :    Nama Ulama ilmu Usul Fiqih
Abdul Wahid Muinurraja    :    Hamba dari Yang Maha Tunggal ini merupakan penolong bagi orang yang memohon pertolongan
Abdullah Al Bassam    :    Hamba Allah yang selalu tersenyum (bahagia)
Abdullah Al Faiq    :    Hamba Allah yang istimewa (unggul)
Abdullah al-Mahir    :    Hamba Alloh yang pandai
Abdullah al-Maimun    :    Hamba Alloh yang diberkahi
Abdullah al-mamduh    :    Hamba Alloh yang terpuji
Abdullah al-Manaf    :    Hamba Alloh yang mengungguli yang lainnya
Abdullah al-Manhur    :    Hamba Alloh yang selalu dimenangkan
Abdullah al-Muqsith    :    Hamba Alloh yang senantiasa berbuat adil
Abdullah al-Musyaffa’    :    Hamba Alloh yang diberi syafaat
Abdullah al-Mutawakkil Alaih    :    Hamba Alloh yang bertawakal kepada-Nya
Abdullah al-muti’ Ilaih    :    Hamba Alloh yang senantiasa taat kepada-Nya
Abdullah al-Muwaffaq    :    Hamba Alloh yang diberikan taufiq
Abdullah Al-Muzakki    :    Hamba Alloh yang senantiasa membersihkan dirinya dari dosa
Abdullah al-Sunny    :    Hamba Alloh yang merupakan penganut ajaran sunnah Nabi saw
Abdullah Annadhir    :    Hamba Alloh yang indah
Abdullah Annadir Ulumuh    :    Abdullah yang ilmunya jarang dimiliki orang
Abdullah Annaif    :    Hamba Alloh yang berkedudukan dan menonjol
Abdullah Annaji Minal balwa    :    Hamba Alloh yang senantiasa selamat dari amra bahaya
Abdullah Annawaf    :    Hamba Alloh yang menonjol (kemampuannya)
Abdullah Annizar    :    Hamba Alloh yang sedikit berbicara (tapi banyak berbuat)
Abdullah Anwar Rabbani    :    Hamba Alloh yang bagaikan cahaya-cahaya ketuhanan
Abdullah Arrafif    :    Hamba Alloh yang berakhlak baik
Abdullah Arrasyiq al-Abid    :    Hamba Alloh yang bertubuh atletis tapi gemar beribadah
Abdullah Assajad    :    Hamba Alloh yang senantiasa bersujud
Abdullah Assamah    :    Hamba Alloh yang toleran
Abdullah Assami    :    Hamba Alloh yang tinggi kedudukannya
Abdullah Asshabir    :    Hamba Alloh yang penyabar
Abdullah Asshadiq    :    Hamba Alloh yang jujur
Abdullah Asshofi    :    Hamba Alloh yang jernih (hatinya)
Abdullah Athoyyib    :    Hamba Alloh yang baik
Abdullah Atsauban Rabbani    :    Hamba Alloh yang nanti berkumpul kembali dengan Tuhan
Abdullah Attahir    :    Hamba Alloh yang baik
Abdullah Attamimi    :    Hamba Alloh yang kuat
Abdullah Attauhid    :    Hamba Alloh Yang Maha Satu
Abdullah Bahauddin    :    Hamba Allah (yang merupakan) keindahan agama
Abdullah Mazru’ul Khair    :    Hamba Alloh yang ditanami kebaikan
Abdullah Mus’ad    :    Hamba Alloh yang selalu dibahagiakan
Abdullah Sya’nuhul Mustaghfir    :    Hamba Alloh yang senantiasa beristighfar
Abdullah Waffirululum    :    Hamba Alloh yang lengkap ilmunya
Abdullah Zaki Alim    :    Abdullah yang bersih lagi ilmuwan
Abdun Shabur    :    Hamba yang penyabar
Abdun Syakur    :    Hamba yang bersyukur
Abdun Thomiuttawwab    :    Hamba yang tinggi keinginannya untuk bertaubat
Abdussalam Khairuddin    :    Hamba Alloh Yang Maha Tentram ini merupakan kebaikan agama
Abdussyukri Nukmanurabbih    :    Hamba yang bersyukur kepada nikmat Tuhannya
Abduthalal Annajih    :    Hamba keindahan yang selalu berhasil
Abidun Azim    :    Yang beribadah dan agung
Adib Zainulmuttaqin    :    Yang beradab dan merupakan perhiasan bagi orang-orang yg bertaqwa
Adham Wasim    :    Tali rantai yang rupawan
Adilullah Assyafi    :    Keadilan Alloh yang dapat menyembuhkan
Adnan Syuja’ Karamuhu    :    Adnan orang yang berani kemuliaannya
Afi Sadid Qauluh    :    Lelaki yang suka mengampuni dan selalu benar perkataannya
Afif Su’ud Ahwaluh    :    Orang yang punya harga diri bahagia selalu
Ahmad Afif Habiburrahman    :    Ahmad yang lembut kekasih Allah yang Maha Penyayang
Ahmad Aisy Afrah    :    Ahmad yang hidup (lebih) bahagia
Ahmad al-Jaudullami’    :    Ahmad orang yang mengkilat kebaikannya
Ahmad Anis    :    Ahmad (yang terpuji) sebagai teman setia
Ahmad Arsalan Waliuddin    :    Ahmad Arsalan penolong agama
Ahmad Dzulfikar Thufail    :    Ahmad Dzulfikar yang lembut
Ahmad Ghufranuttamam    :    Ahmad adalah penerima pengampunan Alloh yang sempurna
Ahmad Habibi Amin    :    Ahmad adalah anak kesayanganku yang dapat dipercaya
Ahmad Haidar Ali    :    Ahmad adalah singa yang mulia
Ahmad Hanafi Majid    :    Ahmad Hanafi orang yang mulia
Ahmad Hazimulfikri    :    Ahmad sangat teliti akalnya
Ahmad Husni Samir    :    Ahmad adalah teman ngobrol yang asyik
Ahmad Ishamuddin Al Hannan    :    Ahmad penjaga agama yang penuh kasih sayang
Ahmad Izzuddin    :    Ahmad (yang terpuji) kemuliaan agama
Ahmad Jawad A’dam    :    Ahmad yang pemurah dan sempurna
Ahmad Jawahir Shaib    :    Ahmad dilahirkan di bulan Shafar yang agung
Ahmad Karamuhu Jaiz    :    Ahmad Kemuliaannya diperbolehkan
Ahmad Mastur Syamil    :    Ahmad yang tertutup (auratnya) dan sempurna
Ahmad Mudzaffar Syarifuddin    :    Ahmad yang senantiasa diberikan kemenangan dan merupakan kemuliaan agama
Ahmad Mughni Labib    :    Ahmad yang membuat orang lain kaya dan berakal sehat
Ahmad Mukhbituddin    :    Ahmad yang tunduk dan patuh kepada agama
Ahmad Mukhlas Zuhdi    :    Orang yang ikhlas dan zuhus
Ahmad Nadhif Islamy    :    Ahmad yang bersih dan Islami
Ahmad Nailul Wisam    :    Ahmad ini mendapatkan kehormatan
Ahmad Najib Mar’ie    :    Ahmad yang bernilai dan terpelihara
Ahmad Qaidul Islam    :    Ahmad adalah pemimpin Islam
Ahmad Rahid Billah    :    Ahmad yang lembut sifatnya karena Alloh
Ahmad Raihanul Islam    :    Ahmad seperti tumbuhan harum untuk islam
Ahmad Riyadhul Jinan    :    Taman surga
Ahmad Sajidussahar    :    Ahmad ini senantiasa bersujud waktu sahur
Ahmad Sharimul Adli    :    Ahmad adalah keadilan yang berani
Ahmad Thaha Musaid    :    Ahmad Thaha yang suka memberi pertolongan
Ahmad Thariq Sajid    :    Ahmad orang yang mengetuk pintu (hati manusia) di malam hari dan gemar bersujud
Ahmad Wahib Mu’thy    :    Ahmad yang banyak memberi
Ahmad Wasim Aziz    :    Ahmad yang rupawan lagi perkasa
Ahmad Yasin Mumtaz    :    Ahmad yasin yang istimewa
Ahmad Zahid    :    Yang terpuji dan rendah hati
Ahmad Zahran Razzaq    :    Ahmad ini indah dan banyak rejeki
Ahmad Zaidan Zidna Fann    :    Ahmad ini punya banyak kelebihan, maka tambahkanlah kelebihan seni kepadanya ya Alloh
Ahmad Zuhdi Azizi    :    Ahmad yang Zuhud lagi perkasa
Aimanun Ujab    :    Tangan kanan yang ajaib
Akhdan Ziyad    :    Sahabat yang mempunyai kelebihan
Akif Said    :    Yang beri’tikaf dan yang berbahagia
Akram Ziyad    :    Anak yang mulia dan merupakan kelebihan dari Alloh
Ali Badruzzaman    :    Tinggi / yang menaungi (bagai) bulan purnamanya zaman
Ali Syaiban Ulya    :    Lelaki yang mulia seperti mendung bersalju di tempat yang tinggi
Al-Mutawalli Minal Ibad    :    yang menangani jabatan dari para hamba
Amaluhu Ghurub    :    Kebanggaan di tempat terbitnya matahari (Timur); cita-citanya di tempat terbenamnya matahari (Barat)
Amaluhu Mahbub    :    Cita-citanya dicintai
Amaluhu Muradullah    :    Cita-citanya merupakan kemauan Alloh
Amanullah Zain    :    Keamanan dari Alloh yang baik
Amin Zuhdi    :    Yang dapat dipercaya dan rendah hati
Amir Mahmud    :    Memakmurkan orang yang terpuji
Amiruddin Bahij    :    Pemimpin agama yang elok dan rupawan
Amirul Mukminin    :    Pemimpin orang-orang islam
Amrullah Azzaky    :    Perintah yang suci
Anis Ashim    :    Teman yang menjaga dengan tulus ikhlas
Anis Zainal Arifin    :    Yang ramah-tamah dan merupakan perhiasan orang-orang yang dekat dengan Alloh
Anwar Sa’udiyah    :    Cahaya-cahaya kebahagiaan
Anwarul Makarim    :    Sinarnya kemuliaan
Aqib Mukhtar Hakim    :    Balasan yang baik untuk orang terpilih dan bijaksana
Aqil Syafiq    :    Lelaki yang berbudi baik dan welas asih
Arifuddin Al Abbas    :    Yang mengerti agama dan pemeberani (bagai singa)
As’ad Tsaqib    :    Yang bahagia dan jitu
Asadun Zufar    :    Singa pemeberani
Aslam Khairul Anam    :    Yang selamat (masuk Islam) adalah sebaik-baik manusia
Aslam Wafir    :    Yang selamat dan banyak kebaikannya
Asyraf Zahirul Ubaid    :    Hamba yang mulia dan cemerlang
Asywaq Ubaidillah    :    Kerinduan seorang hamba Allah yang lemah
Athallah Assyarif    :    karunia Alloh yang mulia
Atha’ullah Al Azzam    :    Pemberian Allah, Al Azzam (yang berkemauan keras)
Aufarullah al-Musaid    :    Singa Alloh ayng senantiasa membantu (orang yang butuh pertolongan)
Azhar Aziz    :    Azhar (bunga) lebih cerah. Aziz (mulia) perkasa
Azharuddiya Syamsi    :    Sinar matahari yang lebih cerah
Azzam Nurul Izzah    :    Teguh pendirian / kemauan keras adalah cahaya
Azzamy Syauqi    :    Kebulatan tekad yang aku rindu
Azzan Syammasullah    :    Azzan adalah pelayan ibadah kepada Alloh

Incoming search terms:

    nama bayi laki-laki (86); nama bayi laki laki islam (81); nama bayi laki laki islami (77); arti nama syauqi (30); nama bayi laki (22); nama anak laki2 (14); nama nama bayi laki laki (14); nama bayi laki laki abjad a (13); nama anak laki laki modern (13); nama anak laki dalam islam (12); nama bayi laki-laki abjad a (10); arti syauqi (9); nama bayi laki laki islam menurut abjad (9); nama anak laki islami (8); nama bayi laki islami (8); nama anak islami (8); nama anak laki laki islami (7); arti nama azzamy syauqi (7); nama bayi habibi (7); rangkaian nama bayi laki-laki islami (7); nama islam bayi laki laki (7); nama islami bayi laki laki (6); nama islami bayi laki-laki (6); nama bayi laki2 islam (6); nama nama bayi laki laki modern (6); nama islam untuk bayi laki laki (6); yhs-ddc_bd (6); nama islam anak laki laki (6); kombinasi nama anak laki laki (6); nama bayi laki laki islam yg abjadnya al (6); nama anak laki-laki islam (5); nama anak laki laki huruf awal A (5); nama bayi laki laki islam azzam (5);
Facebook Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked by *.