Maajid    :    Mulia
Ma’al    :    Tempat kembali
Ma’ali    :    Kemuliaan
Maalik    :    Yang memiliki
Mabkhut    :    Yang mempunyai keberuntungan
Mabruk    :    Yang diberkahi
Maddah    :    Yang senang memuji
Madyan    :    Nama kota Nabi Syu’aib
Mahajir    :    Yang berhijrah
Mahannad    :    Pedang yang terbuat dari besi India
Mahasin    :    Kebaikan-kebaikan
Mahbub    :    Disukai; Dicintai
Mahbuburabbihi    :    Yang ikhlas dan merupakan kekasih Tuhannya
Mahdi    :    Yang memperoleh petunjuk ; Yang ditunggu
Mahfudz    :    Terpelihara; Terjaga
Mahib    :    Orang yang karismatik; Ditakuti atau disegani orang lain
Mahir    :    Pandai; Cakap
Mahjub    :    Yang tersembunyi; Yang tertutup
Mahmud    :    Terpuji
Mahrus    :    Yang terjaga; Orang yang berumur panjang
Maimun    :    Yang beruntung ; Yang berbahagia; Yang diberkahi
Ma’in    :    Air yang mengalir
Maisun    :    Yang lemah lembut
Majdi    :    Kemuliaan
Majduddin    :    Kemulian agama
Majid    :    Yang mulia; Salah satu asma Allah
Majid    :    Berbudi luhur; Terhormat
Makarim    :    Bersifat mulia
Makhluf    :    Yang diikuti
Makhzum    :    Pengatur ; Salah satu kakek Rasul S.A.W.
Makky    :    Orang yang menisbatkan dirinya kepada kota Makkah
Maladz    :    Perlindungan
Malak    :    Malaikat
Malhuf    :    Yang diganti
Malih    :    Elok ; Bagus ; Indah
Malik    :    Pelindung dan penanggungjawab sesuatu; Salah satu sifat Allah; Nama imam fiqih (Imam Malik)
Malik    :    Yang memiliki
Maliki    :    Penganut mazhab Imam Maliki
Ma’lum    :    Yang diketahui
Mamduh    :    Yang terpuji
Ma’mun    :    Yang dipercaya; Nama khalifah Abbasiyah; Anak Harun Ar-Rasyid
Ma’mun    :    Aman
Mamur    :    Makmur
Manaf    :    Gunung yang tinggi; Yang mengungguli lainnya
Manahil    :    Mata air ; Tempat minum ; Yang menyejukkan
Manal    :    Memperoleh
Mani’    :    Yang mencegah; Yang mempertahankan; Pelindung
Manna’    :    Kuat; Perkasa
Mannan    :    Yang suka memberi
Manshur    :    Yang ditolong
Maqbul    :    Diterima ; Terkabul
Maqshud    :    Orang yang selalu dikehendaki orang lain
Maram    :    Tujuan ; Maksud
Mar’i    :    Yang terpelihara (dari kejelekan)
Marjan    :    Batu permata marjan
Marjan    :    Butir-butir mutiara; Tumpukan batu-batu merah di laut
Marsa    :    Pelabuhan
Ma’ruf    :    Kebaikan; Yang dikenal
Marwan    :    Urusan yang lurus; Seorang khalifah dari Bani Umayah
Marzuq    :    Yang diberi rezeki
Ma’shum    :    Yang terpelihara dari dosa
Mastur    :    Tertutup; Dirahasiakan
Mas’ud    :    Orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah; Yang beruntung
Masya’il    :    Lentera-lentera
Masy’al    :    Tempat menyalakan api
Masyhur    :    Kesohor; Terkenal
Mauhub    :    Yang dianugerahi
Mauludussabhi    :    Putra yang dilahirkan di pagi hari
Mazin    :    Wajah yang berseri-seri; Telur semut
Mazru’i    :    Yang ditanami
Mi’ad    :    Janji
Miftah    :    Kunci
Migdad    :    Orang yang sering menghadang perbuatan buruk
Miqdad    :    Pemberantasan kejahatan
Misbah    :    Pelita; Lampu; Penerang
Misbahuddin    :    Penerang agama
Misk    :    Minyak wangi
Mitsal    :    Contoh ; Umpama
Mu’adz    :    Orang yang terlindungi; Nama sahabat (Mu’adz bin Jabal)
Mu’afa    :    Yang selamat lagi sehat
Mu’ammar    :    Berumur panjang
Muayyad    :    Penguat
Mubarak    :    Yang diberkahi
Mubasysyir    :    Pembawa kabar gembira
Mubtagha    :    Yang dituju atau dimaksud
Mudrik    :    Berakal; Memahami
Mudzaffar    :    Yang dimenangkan
Mufadhdhal    :    Amat mulia
Mufid    :    Orang yang memberi manfaat kepada orang lain berupa harta maupun ilmu
Muflih    :    Yang sukses; Jaya; Yang beruntung
Mufrih    :    Orang yang membuat gembira
Mughits    :    Pembela
Muhadzdzab    :    Yang bagus peranggainya
Muhadzdzib    :    Orang yang memiliki akhlak terpuji
Muhajir    :    Yang berhijrah
Muhajir    :    Orang yang meninggalkan daerahnya ke daerah lain; Orang yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan
Muhammad    :    Yang terpuji
Muhana    :    Diperoleh dengan mudah
Muhana    :    Tenang; Damai; Halal dan baik
Muhklish    :    Yang ikhlas
Muhsin    :    Yang berbuat kebaikan
Muhtaram    :    Yang terhormat (Dihormati)
Muhyi    :    yang menghidupkan
Muhyiddin    :    Yang menghidupkan agama
Mu’in    :    Pemberi nikmat; Penolong
Mujahid    :    Pejuang; Prajurit; Orang yang berperang fisabilillah
Mujanib    :    Pendamping ; Pembimbing
Mukarram    :    Yang mulia
Mukhbit    :    Tunduk; Patuh
Mukhlas    :    Yang ikhlas
Mukhlis    :    Orang yang ikhlas
Mukhtar    :    Pilihan ; Yang terpilih
Mukmin    :    Orang yang beriman; Yang memberi keamanan; Salah satu asma Allah
Mumtahin    :    Yang menguji
Mumtaz    :    Istimewa ; Yang unggul
Munadhil    :    Yang membela
Munadi    :    Yang berseru ; Yang berdoa atau memanggil
Munawir    :    yang ikut latihan militer
Munawwir    :    Yang menyinari
Munazhzham    :    Teratur ; Disiplin
Mundzir    :    Pemberi peringatan
Munib    :    Yang berinabah (kembali) ke jalan Allah
Muniburrahman    :    yang kembali ke jalan Tuhannya Yang Maha Pengasih
Munif    :    Tinggi kedudukannya; Menonjol
Mun’im    :    Yang memberi kenikmatan; Salah satu asma Allah
Munir    :    Bercahaya; Baik rupa; Berseri-seri
Mu’nis    :    Halus ; Ramah; Lemah lembut
Munjid    :    Penolong ; Pembantu
Muntaha    :    Akhir ; Penghabisan
Muntashir    :    Yang menang ; Yang berjaya
Muqsith    :    Yang berbuat adil ; Lurus
Murad    :    Kemauan; Kehendak
Muradi    :    Tujuanku
Muran    :    Lemah lembut
Murfid    :    Penolong
Murran    :    Lembut
Mursyid    :    Pemberi petunjuk dan peringatan; Penunjuk jalan
Murtadha    :    Orang yang diridhoi Allah dan diridhoi manusia
Murtaja    :    Yang diharapkan
Mus’ad    :    Yang dibahagiakan
Musaid    :    Penolong
Mush’ab    :    Unta yang sukar dinaiki; Kuda jantan
Mushaddaq    :    Dapat dipercaya
Mushaddiq    :    Yang mempercayai
Mushlih    :    Orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan (kebaikan dari perusak)
Mushthafa    :    Pilihan
Muslim    :    Orang Islam; Yang berserah diri kepada Allah
Musliman    :    Orang Islam
Muslimin    :    Orang-orang Islam
Mustafa    :    Pilihan
Mustaghfir    :    Yang memohon ampun
Mustaghfirin    :    Orang-orang yang beristighfar
Mustahiq    :    Yang berhak ; Yang berhak menerima zakat
Mustajab    :    Terkabul doanya
Mustaqim    :    Yang lurus
Musthafa    :    Pilihan; Julukan untuk Nabi Saw
Musyaffa    :    Memperoleh syafa’at
Musyary    :    Pemetik madu lebah; Kaya
Musyrif    :    Pengawas
Mutamahhil    :    Yang berhati-hati
Mu’tashim    :    Yang memelihara diri dari keburukan
Mutawakkil    :    Yang mewakili; Tunduk dan tawakal kepada Allah
Mutawali    :    yang menangani jabatan atau urusan
Muthahhar    :    Yang disucikan
Muthar    :    Hujan
Muthi    :    Yang selalu taat
Muthliq    :    Pemberi sesuatu
Muthohhar    :    Yang disucikan
muti’    :    yang selalu taat
Mutlak    :    Tidak terikat
Muwaffaq    :    Yang mendapat taufik (restu)
Muyassar    :    Yang mendapatkan kemudahan
Muyassir    :    Yang memudahkan
Muzakki    :    Yang mengeluarkan zakat; Yang membersihkan diri
Muzhaffar    :    Yang dimenangkan
Muzhaffir    :    Yang berhasil ; Yang memperoleh kemenangan

Nama Bayi 2 (dua) Kata atau Lebih

Mafatihuddin Sadid    :    Kunci-kunci persoalan agama yang tepat
Mahmud Ziyaduddin    :    Mahmud adalah orang yang menjadi kelebihan agama
Mahrus Aliyyuh    :    Yang dijaga ketinggian (akhlaknya)
Majdil Jamal    :    Yang mulia dan indah
Majduddin Aimanullah    :    Kemuliaan Agama tangan kanan (kepercayaan) Alloh
Majid Sa’dan Samih    :    Orang yang mulia; bagus; dan toleran

Label: nama bayi laki islam, nama bayi laki-laki islam, download nama bayi, nama bayi laki laki indonesia

Incoming search terms:

    nama bayi laki laki islami awalan muhammad (371); nama bayi laki laki awalan M (266); Nama bayi awalan m (264); nama bayi laki laki awalan muhammad dan artinya (224); nama bayi awalan muhammad (141); nama bayi laki laki huruf m (138); nama bayi laki laki dari huruf m (136); nama bayi laki laki awalan muhammad (136); nama anak perempuan awalan m (116); ############################ (109); Nama awalan M (106); rangkaian nama bayi laki laki islami muhammad (98); nama bayi laki laki berawalan muhammad (96); nama anak laki laki awalan m (88); Nama bayi awalan M islami (86); nama bayi muhammad (83); nama anak awalan m (69); nama bayi laki awalan m (69); nama bayi laki laki islam awalan m (65); nama bayi islam huruf m (62); nama anak laki laki dari huruf m (62); nama bayi awalan huruf m (57); nama bayi laki laki abjad m (56); nama bayi islam awalan m (55); nama bayi awalan muhammad dan artinya (55); nama bayi laki laki awalan huruf M (54); nama bayi laki laki modern awalan M (54); nama anak laki laki berawalan muhammad (53); nama bayi laki laki berawalan huruf m (52); nama bayi laki laki muhammad (51); nama muhammad untuk bayi (49); nama bayi laki-laki berawalan huruf m (48); nama bayi laki laki islam dengan awalan muhammad (47); nama anak laki laki huruf m (46); nama bayi laki huruf M (46); nama bayi abjad M (46); rangkaian nama bayi laki laki berawalan muhammad (46); nama bayi laki laki islam yang berawalan muhammad (44); nama bayi islami awalan m (43); nama perempuan awalan m (43); nama bayi berawalan muhammad (43); nama bayi laki laki islam huruf m (43); nama bayi berawalan m (42); nama anak laki awalan m (41); nama islam m (41); nama islami awalan M (41); nama bayi laki laki islami awalan m (39); rangkaian nama muhammad (39); nama bayi laki2 awalan m (39); nama bayi islam awalan muhammad (38); nama bayi laki awalan muhammad (38); nama bayi laki laki muhammad dan artinya (38); nama bayi laki laki islam dari huruf m (38); nama awalan muhammad (37); nama bayi laki laki m (37);