Nama Bayi 1 (satu) Kata

 

Saalim    :    Selamat
Sabiq    :    Yang mengalahkan; Yang mendahului
Sabiqulinsi Biulumih    :    Yang mengalahkan semua manusia dengan ilmunya
Sa’d    :    Harapan; Barokah; Nasib baik
Sadad    :    Bertindak tepat
Saddam Mahasin    :    Benturan berbagai kebaikan
Sa’di    :    Bahagia
Sadid    :    Benar; Tepat
Sa’dillah al-Musyaffa’    :    Kebahagiaan Alloh yang memperoleh syafaat
Sa’dun    :    Bahagia
Sa’dun Mubasysyir    :    Yang bahagia dan yang memberikan kabar gembira
Sahar    :    Akhir malam sebelum fajar
Sahir    :    Yang banyak berjaga di waktu malam
Sahlun    :    Mudah
Sa’id    :    Orang yang berbahagia; Orang yang selalu bergembira
Said Muzaffar    :    Yang bahagia dan yang selalu dimenangkan
Saif    :    Pedang
Saifuddin    :    Pedang agama
Saifuddin Allami’    :    Pedang agama yang mengkilat
Saiful Islam    :    Pedang Islam
Saiful Islam Ziyauddin    :    Pedang Islam ini merupakan cahaya agama
Saifullah    :    Pedang Allah (Pembela agama Allah)
Saifullah al-Maslul    :    Pedang Alloh yang terhunus
Saifullah Fatah    :    Pedang Allah, pembuka / penakluk


Sa’in    :    Giat berusaha
Sa’iy    :    Yang berjalan cepat
Sajid    :    Orang yang bersujud
Sakha    :    Dermawan ; Pemurah
Sakha Ibadil Kirom    :    Kedermawanan para hamba yang mulia
Salam    :    Keselamatan ; Keamanan
Salam Syamil    :    Keselamatan yang menyeluruh
Salim    :    Yang selamat; terhindar dari bahaya
Salim    :    Selamat
Salman    :    Bersih dari cela ; Nama sahabat nabi
Samah    :    Toleransi
Samau’al    :    Lindungan; Tempat yang keras
Samhari    :    Lembing yang keras
Samhari Muntasir    :    Lembing yang meluncur keras dan selalu menang
Sami    :    Tinggi kedudukannya
Sami Anjab    :    Kedudukan tinggi yang lebih mulia
Samih    :    Lemah lembut; Toleran
Samir    :    Teman mengobrol
Samiruddin al-Bahir    :    Teman ngobrol dalam soal agama yang menonjol
Sammari    :    Yang berpengalaman
Samy    :    Perawakan tinggi
Sanad    :    Sandaran
Satir    :    Orang yang menutup aib dan dosa
Sa’ud    :    Kebahagiaan
Sauqi    :    Kerinduanku
Sayid    :    Tuan; Kepala kaum
Sayidul Ibad al-Musyrif    :    Ketua para hamba Alloh yang memberikan petunjuk
Sayyaf    :    Orang yang memegang pedang; Pejuang; Algojo
Sayyid    :    Pemuka; Pemimpin; Nama seorang cendekiawan terkenal (Sayyid Quthb)
Sayyid Sabiq    :    Tuan yang terdahulu / mulia
Shabbah    :    Menjelang pagi; Orang yang mengucapkan salam di waktu pagi
Shabban    :    Pembuat sabun
Shabhi    :    Pagi hari
Shabir    :    Orang yang teguh menghadapi segala rintangan atau orang sabar
Shabri    :    Kesabaranku
Shabri Siraj Qalbi    :    Kesabaranku pelita hatiku
Shabur    :    Penyabar
Shaddam    :    Penabrak ; Penghancur
Shadiq    :    Orang yang tulus dalam ucapan dan janjinya
Shadiq    :    Sahabat kental dan tulus kecintaannya
Shafar    :    Bulan Shafar
Shafar    :    Bulan safar
Shafi    :    Jernih
Shafin    :    Sejuk ; Jernih
Shafwan    :    Teman akrab; cinta tulus
Shafwan Khairullah    :    Teman Akrab yang merupakan kebaikan dari Alloh
Shafy    :    Sahabat karib; Murni; Bersih
Shahib    :    Sahabat; Teman; Pendamping
Shahibul Ilmi Aziz    :    Sahabat yang memiliki ilmu yang agung
Shahr    :    Batu besar yang keras
Shaib    :    Yang benar
Shaib    :    Tepat mengenai sasaran
Shaibun Mustaqim    :    Yang tepat menganai sasaran lagi lurus
Shaim    :    Yang berkuasa
Shakhrun    :    Batu besar ; Kuat asa
Shalah    :    Perbaikan; Kebaikan
Shalah    :    Bebas dari aib dan kerusakan; Nama pejuang muslim yang terkenal (Shalahuddin)
Shalah Amiruddin    :    Kebaikan (dari) pemimpin agama
Shalahuddin    :    Kebaikan agama
Shalahuddin Majdi    :    kebaikan agama yang mulia
Shalahuddin Syafiq    :    Kebaikan agama, jujur / dapat dipercaya
Shalahuddin Syarif    :    Kebaikan agama yang mulia
Shalih    :    Yang lurus dan benar; Sesuai; Ahli; Pantas; Baik
Shalih Taqiyyuddin    :    Orang yang shaleh dan bertakwa dalam agama
Shalihul Ibad    :    Sesaleh-salehnya Hamba
Shamid    :    Teguh; Tegar
Shaqr    :    Burung elang; Madu anggur; Tajam penglihatannya
Sharim    :    Berani; Pedang tajam; Singa
Sharimul Islam    :    Singa Islam
Shawwan    :    Lemari pakaian atau buku
Shiba    :    Rindu
Shiddiq    :    Selalu membenarkan; Tidak ragu-ragu menyatakan kebenaran; Gelar untuk Abu Bakar
Shiddiq Muhammad Manshor    :    Orang yang benar ini adalah Muhammad yang selalu tertolong
Shidqi    :    Benar; Jujur
Shihabuddin Shadiq    :    Teman dalam agama yang dapat dipercaya
Shobir    :    Penyabar
Shofi    :    Jernih
Shubaib    :    warna putih bercampur warna coklat; Julukan bagi singa
Siham    :    Anak panah
Siraj    :    Lampu ; Penerang ; Pelita
Siraj Alauddin    :    Pelita kemuliaan agama
Sirajuddin    :    Pelita agama
Sirajuddin ‘Abbas    :    Pelita agama, pemberani
Sirajuddin Munir    :    Lampu agama yang memancarkan cahaya
Sitr    :    Tabir; Sesuatu yang dipakai untuk berlindung
Sufyan    :    Nama tokoh ulama
Sufyan al-Tsauri    :    Nama tokoh Hadist
Suhail    :    Gampang ; Mudah
Suhail Munadi Ma’ruf    :    Mudah dan menyeru kepada kebaikan
Sulaf    :    Saripati
Sulaiman    :    Selamat ; Nama nabi
Sulthan    :    Sultan; raja
Sulthan Muslimin    :    Raja orang-orang Muslim
Sunbul    :    Tangkai; Nama bintang
Sunni    :    Penganut ajaran sunnah Nabi s.a.w
Surur    :    Kegembiraan; Keceriaan
Surur Ibnu hibban    :    kegembiraan Ibnu Hibban
Surur Muhammad Manshur     :    Kebahagiaan orang yang terpuji dan tertolong
Sururrurrahman Aliy    :    kegembiraan Alloh Yang Maha Pengasih; yang mempunyai kedudukan mulia (di sisi Alloh)
Su’ud    :    (Jama’ dari Sa’d) Barokah; Nasib baik; Keberuntungan; Bahagia
Sya’ban    :    Bulan Sya’ban
Syabibi    :    Berusia antara 15 dan 30 tahun
Syaddad    :    Yang kuat; Sangat pemberani
Syadi    :    Pandai bersya’ir dan bernyanyi
Syadi Naghamal Islam    :    Yang pandai menyanyikan lagu perjuangan Islam
Syadid    :    Keras ; perkasa
Syafi    :    Penyembuh
Syafi’    :    Memberi syafa’at
Syafi’ Mukhtaram    :    Yang memberi syafa’at dan terhormat
Syafi’i    :    Penganut Imam Syafi’i
Syafil Ibad    :    Penyembuh para hamba
Syafiq    :    Yang sangat lemah lembut; Penuh kasih sayang; lapang dada
Syafiq Syadidul Azmi    :    Yang berlapang dada dan mempunyai keinginan yang kuat
Syafiqul Muflih    :    Welas asih yang membangun
Syafiul Umam al Aziz    :    Penyelamat umat dan yang mulia
Syahid    :    Mati syahid
Syahid Bianillah    :    Orang ini akan mati syahid di mata Alloh
Syahin    :    Burung yang panjang sayapnya
Syahir    :    Terkenal ; Tersohor
Syahirul Alim    :    Yang terkenal kepintarannya
Syahnin Amalan Aliy    :    Orang ini seperti burung bersayap panjang yang terbang kepada cita-citanya yang tinggi
Syaiban    :    Mendung yang bersalju
Syaiban Ibadurrahman    :    Orang ini seperti mendung bersalju yang senantiasa menyembah Tuhannya Yang Maha Pemurah
Syaikh    :    Guru; Kyai; Ustadz; Ketua kaum
Syakib    :    Yang memberi ; Yang menganugerahi
Syakir    :    Orang yang bersyukur; Orang yang memuji karena nikmat
Syamil    :    Menyeluruh
Syamil Abdul Falah    :    Yang meliputi, hamba yang beruntung
Syamlan    :    Memilih kurma yang masak
Syamlan Munimul Jiran    :    Memilih kurma yang masak untuk memberi makanan para tetangga
Syammakh    :    Sangat terhormat dan berkedudukan tinggi
Syammary    :    Orang yang berpengalaman
Syammas    :    Pelayan ibadah
Syammas Billah    :    Pelayan ibadah kepada Alloh
Syamsuddin    :    Matahari agama
Syamsuddin Nawwar    :    Matahari agama yang bersinar terang
Syamsulhadi    :    Matahari petunjuk
Syamsulhadi Nuruzzalam    :    Matahari petunjuk cahaya kegelapan
Syaraf    :    Kemuliaan
Syarafuddin Annaufal    :    kemuliaan agama yang dermawan
Syarafuddin Mu’tasham     :    Kemuliaan agama yang terjaga
Syaraful Anam Al Mubarok    :    Kemuliaan manusia yang diberkahi
Syarahil    :    Nama kabilah
Syarbini    :    Nama pohon; Nama ulama besar
Syarbini Abduhunnashif    :    Syarbini ini adalah hamba Alloh yang bijak
Syarif    :    Orang terhormat atau mulia keturunan bangsawan
Syarifuddin    :    Kemuliaan agama
Syarifuddin Aminullah    :    Kemuliaan agama dan kepercayaan Alloh
Syariful Adyan Muin    :    Orang ini adalah kemuliaan agama-agama yang suka menolong
Syauqi    :    Rinduku
Syauqy Rabbaniyassalam    :    Rinduku kepada Tuhanku Yang Maha Tentram
Syihab    :    Bintang terang; Pecahan bintang
Syihabuddin    :    Pecahan bintang (meteor) agama
Syihabuddin Abduhul Hadi    :    Bintang agama ini adalah hamba-Nya Yang Maha Memberi Petunjuk
Syihabuddin Munawwar    :    Bintang agama yang terus bersinar
Syihabuddin Munir    :    Bintang terang agama yang terus bersinar
Syihabun Munir    :    Bintang yang bercahaya
Syuja    :    Pemberani
Syukran    :    Terimakasih
Syukri    :    Terimakasihku; Bersyukur
Syuraih    :    Lapang dada; Nama seorang ahli fiqih
Syuruq    :    Terbitnya matahari

Label: nama bayi dan artinya, mencari nama bayi, nama nama calon bayi, kumpulan nama bayi, nama nama bayi islam

Incoming search terms:

    arti nama sakha (1514); arti nama syamil (552); arti nama shaka (499); arti nama syafiq (388); arti nama sakha dalam islam (324); arti sakha (280); nama bayi laki laki awalan s (276); arti syamil (229); arti nama shaka dalam islam (134); arti kata syamil (116); arti nama sakha dalam bahasa arab (103); nama anak laki laki awalan s (97); arti kata sakha (95); sakha artinya (88); nama awalan s laki laki (87); nama bayi laki-laki berawalan huruf s (85); arti nama sakha arab (78); arti syafiq (73); syafiq artinya (68); Arti nama shafiq (67); arti sakha dalam bahasa arab (65); nama bayi laki laki abjad s (65); arti nama syamil dalam islam (59); syamil artinya (59); arti nama bayi sakha (56); nama bayi laki2 awalan s (49); nama bayi laki laki dari huruf S (48); nama bayi laki laki berawalan s (48); nama bayi lelaki huruf s (48); arti kata syafiq (45); arti shaka (45); Arti nama shaka dalam bahasa arab (44); arti sakha dalam islam (40); nama bayi laki laki huruf s (40); arti shaka dalam bahasa arab (40); arti nama dalam islam (40); nama bayi islam s (37); arti nama safiq (36); arti nama syaka (36); arti sakha menurut islam (33); arti kata sakha dalam islam (32); arti nama sakha menurut islam (32); Arti nama sauqi (31); arti nama syafiq dalam islam (30); arti nama shamil (28); shaka artinya (27); arti kata shaka (26); nama bayi laki laki s (26); nama sakha artinya (25); nama bayi laki abjad s (25); arti dari nama Sakha (24); nama bayi laki muslim (23); arti nama syamil dalam bahasa arab (21); nama bayi laki laki berawalan huruf S (20); nama anak dari S (20);